• slide
  • slide
  • slide


Ett väletablerat entreprenadföretag

Efirm Construction utför gräv och schakt arbeten i stora delar av Sverige och vänder sig främst till andra företag.


Månadens Projekt

Finspång - kabelschaktning för fiber

Maskiner

PersonalHuvudsyssla

Efirm Construction har stor erfarenhet av branschen, vår huvudsyssla är kabelschakt för el/fiber men vi gör även andra typer av markarbete.

  • Kabelschaktning
  • Vägarbeten
  • Diken
  • Vatten & Avlopp
  • M.m

Högsta kvalité genom japansk teknologi och europeisk produktion som vi använder